Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c32/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1967
Platnost od 12.09.1967
Účinnost od 01.08.1967
Zrušeno k 01.04.1977 (1/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra vydalo

1. Směrnice o pracovní odměně odsouzených, jimiž se provádí ustanovení § 29 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Ve směrnicích se zejména upravuje provádění srážek z pracovní odměny odsouzených k úhradě výživného pro jejich děti a k úhradě nákladů výkonu trestu, jakož i rozdělování pracovní odměny odsouzených na kapesné a úložné.

2. Směrnice o náhradě nákladů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, jimiž se provádí ustanovení § 152 odst. 2 trestního řádu a ustanovení § 65 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Ve směrnicích se zejména stanoví denní sazby nákladů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, podmínky pro uložení povinnosti k náhradě nákladů výkonu trestu za dobu, po kterou odsouzený svým zaviněním způsobil, že tyto náklady nemohly být uhrazeny z jeho pracovní odměny, jakož i postup při vymáhání nákladů výkonu vazby a trestu. Ke dni počátku účinnosti těchto směrnic pozbývá platnosti vyhláška ministra vnitra č. 92/1963 Sb., kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody.

Obě směrnice byly vyhlášeny v rozkaze ministra vnitra č. 19 ze dne 15. 7. 1967 a nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1967. Do směrnic je možno nahlédnout v ministerstvu vnitra, u krajských správ Sboru národní bezpečnosti a u nápravně výchovných ústavů.

Přesunout nahoru