Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c32/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1967
Platnost od 12.09.1967
Účinnost od 01.05.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury a informací

doplnilo výnosem čj. 7610/67 ze dne 29. června 1967 výnos ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67 o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků v některých organizacích v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství, Gramofonové závody Supraphon-Loděnice, státní nakladatelství, ústřední církevní nakladatelství, podniková ředitelství státního knižního obchodu, podniky knižního velkoobchodu). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1967 a jeho doplněk dnem 1. července 1967 a ruší se jim:

1. výnos ministra školství a kultury ze dne 29. 12. 1960 čj. 54 125/60 E I/2 o úpravě platových poměrů odborných a administrativních zaměstnanců ve státních nakladatelstvích ve znění ze dne 30. 12. 1961 čj. 56 387/61 E I/2 (registrovaný v částce 6/1961 Sb.);

2. výnos ministra školství a kultury ze dne 28. 7. 1960 čj. 31 611/60 E I/2 o úpravě platových poměrů zaměstnanců podnikových ředitelství ve státním knižním obchodu (registrovaný ve Sb. instrukcí pro výkonné orgány NV reg. č. 95/P-1960);

3. výnos ministerstva školství a kultury ze dne 6. 7. 1962 čj. 25 079/62 E I/2 o úpravě platových poměrů odborných a administrativních zaměstnanců krajských a ústředních církevních nakladatelství (registrovaný v částce 59/1962 Sb.);

4. výnos ministra školství a kultury ze dne 28. 9. 1961 čj. 25 407/61 E I/2 o změně odvětvového katalogu Státního hudebního vydavatelství a Gramofonových závodů Supraphon ve znění výnosu MŠK ze dne 16. 1. 1962 čj. 1008/62-sekr. o úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců Státního hudebního vydavatelství a Gramofonových závodů-Supraphon (Věstník MŠK 1967 strana 9);

5. výnos ministerstva školství a kultury ze dne 25. července 1963 čj. 2437/63-sekr. o úpravě platových poměrů pracovníků Knižního velkoobchodu Praha a Slovenského knižního velkoobchodu v Bratislavě (Věstník MŠK sešit 2 ročník 1967 strana 6).

Pro odměňování pracovníků, na něž se vztahuje tento výnos, pozbývají platnosti:

a) výnos ministra školství a kultury ze dne 22. 7. 1964 čj. 32 507/64 E I/1 o opatřeních k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti, dílovedoucích a pracovníků jim na roveň postavených v zařízeních školství a kultury (Věstník MŠK 1967 strana 7);

b) výnos ministerstva školství a kultury ze dne 22. 7. 1965 čj. 33 000/65 E I/1 o nástupních platech absolventů vysokých, středních, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol po vstupu do pracovního poměru v oboru působnosti ministerstva školství a kultury (Věstník MŠK 1967 strana 7);

c) výnos ministra školství a kultury ze dne 1. 2. 1961 čj. 5283/61 E I/2 o zvýhodnění práce v nočních směnách (Věstník MŠK 1967 stana 7);

d) rozhodnutí ČsÚKK ze dne 15. 4. 1965 čj. 1018/EK/65, kterým se přenáší pravomoc na ředitele Státního hudebního vydavatelství při přiznávání osobních platů technickým a administrativním pracovníkům a dělníkům ve Státním hudebním vydavatelství;

e) doplňky k výnosu čj. 2437/63 sekr - přípis ČsÚKK ze dne 15. 1. 1965, čj. 184 EK/65 ze dne 13. 6. 1966, čj. 1788 EK/66 a ze dne 29. 7. 1966 čj. 2273 EK/66.

Do výnosu lze nahlédnout v Československém ústředí knižní kultury, Slovenském ústředí knižní kultury, odborech školství a kultury KNV, v Kulturní správě NV hl. m. Prahy, v Kulturní správě severočeského KNV a ve všech organizacích, jejichž pracovníků se platová úprava týká.

Přesunout nahoru