Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1967
Platnost od 24.08.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.09.1970 (o7/c4/1970 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství

v dohodě s ministerstvem zdravotnictví vydalo podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. pod čj. 26 717/67 - II/5 ze 7. srpna 1967 Směrnici o organizaci školního roku na školách I. a II. cyklu a na odborných učilištích.

Směrnice upravuje organizaci školního roku (začátek a konec vyučování v obou pololetích, prázdniny) a vyučovací cyklus na základních devítiletých školách, na školách vyžadující zvláštní péče, středních všeobecně vzdělávacích školách, učňovských školách, odborných učilištích, odborných školách, středních odborných školách včetně zdravotnických a konzervatořích; stanoví mimo jiné také postup při zavádění jedenáctidenního vyučovacícho cyklu. Ustanovení o organizaci školního roku platí též pro lidové školy umění, lidové školy jazyků a jazykové školy.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 1967 a je uveřejněna v sešitu 23 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací ze dne 19. 8. 1967, do něhož lze nahlédnout na odborech školství a kultury krajských a okresních národních výborů.

Směrnice č. 9522/1970-I. nabyly účinnosti dnem 1. září 1970 a jsou uveřejněny v časopise "Zvesti MŠ a MK SSR", sešit 18-19 ze dne 20. srpna 1970, jejich vydáním byly zrušeny směrnice MŠ ze dne 7. 8. 1967 č. 26 717/67-II/5 uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK, roč. 1967, strana 203 a registrované ve Sbírce zákonů, roč. 1967, částka 31.

Přesunout nahoru