Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c28/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1967
Platnost od 14.07.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo financí

v dohodě s ostatními ústředními orgány vydalo pokyny pro výjimečné poskytování vyšších cen (náhrad při vyvlastnění) za pozemky, určené pro výstavbu rodinných domků a příspěvků na úhradu rozdílu cen dodavatelských stavebních prací před 1. 4. 1966 a po tomto dni.

Pokyny stanoví, aby podle uvedených zásad

a) krajské národní výbory až do odvolání povolovaly výjimečné zvýšené ceny (náhrady) za pozemky určené pro výstavbu rodinných domků v obcích, které samy určí;

b) stavebníkům rodinných domků, jejichž domky byly ve společenském zájmu vykoupeny (vyvlastněny) byl poskytnut k tíži státního rozpočtu příspěvek na úhradu rozdílu cen dodavatelských stavebních prací před 1. dubnem 1966 a po tomto datu, maximálně do výše tohoto rozdílu, pokud tyto domky jsou ve stadiu rozestavěnosti, nebo bude s jejich výstavbou započato do 1. dubna 1968.

Do pokynů lze nahlédnout u ministerstva financí a u odborů výstavby krajských, okresních a u místních (pokud vykonávají působnost stavebních úřadů) národních výborů.

Přesunout nahoru