Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c28/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1967
Platnost od 14.07.1967
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1971 (o3/c5/1971 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo financí

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, družstevními svazy a společenskými organizacemi vydalo podle § 391, odst. 1 a 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 20 zákona č. 8/1959 Sb. a § 11 zákona č. 83/1958 Sb. pod čj. 282/27 400/66 směrnice o financování výdajů na civilní obranu, které nabyly platnosti dnem 1. ledna 1967.

Směrnice jsou uveřejněny ve Sbírce směrnic pro národní výbory částka 11/1966, poř. č. 13 a ve Věstníku ministerstva financí č. 9/1966, poř. č. 27. Směrnice jsou k nahlédnutí u místních národních výborů.

Zrušují se směrnice ministerstva financí čj. 282/42 500/64 o financování některých nákladů spojených s plněním úkolů v civilní obraně, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory, částka 35/1964, poř. č. 49 a ve Věstníku ministerstva financí č. 9-10/1964, poř č. 22, registrované ve sbírce zákonů částka 75/1964.

Ministerstvo financí vydalo podle § 391, odst. 1 a 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 20 zákona č. 8/1959 Sb. a § 11 zákona č. 83/1958 Sb. pod čj. 282/14 150/68 dodatek ke směrnicím o financování výdajů na civilní obranu čj. 282/27 400/68. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 1. května 1968. Dodatek směrnic je uveřejněn ve Finančním zpravodaji ministerstva financí č. 3/1968 a je k nahlédnutí o okresních národních výborů. Dodatek mění a doplňuje ustanovení směrnic v části hmotného zabezpečení občanů plnících úkoly v civilní obraně.

Přesunout nahoru