Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c26/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1967
Platnost od 12.07.1967
Účinnost od 12.07.1967
Zrušeno k 01.09.1980 (95/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo národní obrany

vydalo k zabezpečení Rozkazu presidenta republiky č. 15/1966, který provádí zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol, směrnice pro rigorózní zkoušky na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda (rigorózní řád), kterými se upravuje způsob zaměření a provádění rigorózního řízení na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda.

Rigorózní řád stanoví vědní obory, z nichž je možno rigorózní zkoušku složit, a způsob, jakým budou tyto zkoušky skládány.

Současně byly vydány směrnice pro přiznávání titulů absolventům Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, kteří ukončili studium před účinnosti zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, a Rozkazu presidenta republiky č. 15/1966.

Rigorózní řád a směrnice pro přiznávání titulů byly publikovány ve Sbírce nařízení a směrnic MNO č. 8/1967, která je k nahlédnutí u místních vojenských správ.

Přesunout nahoru