Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1967
Platnost od 21.06.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví podle § 42 odst. 1 a § 54 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu výnos ze dne 20. května 1967 čj. OP-602-6. 5. 1967 o obsazování některých funkcí v organizacích státní zdravotní správy konkursem.

Výnos obsahuje seznam funkcí, které se v resortu ministerstva zdravotnictví obsazují konkursem, a zásady pro vyhlašování a projednávání přihlášek do konkursu.

Vydáním výnosu zrušují se směrnice ministerstva zdravotnictví č. 29/1961 Sb. NV o obsazování některých míst ve státní zdravotní správě konkursem, směrnice č. 15/1964 Věstníku ministerstva zdravotnictví o obsazování míst vedoucích lékařů lázeňských léčeben konkursem, a směrnice č. 48/1964 Věstníku ministerstva zdravotnictví o obsazování některých míst v Závodním ústavu národního zdraví Jáchymovských dolů n. p. konkursem.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1967 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví pod č. 25/1967. Do výnosu bude možno nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví, u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru