Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c23/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1967
Platnost od 20.06.1967
Účinnost od 01.06.1967
Zrušeno k 01.07.1981 (o3/c18/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo výnos ze dne 12. května 1967, o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků v organizacích pověřených prováděním zahraničního obchodu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1967 a byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1967.

Lze do něho nahlédnout u ministerstva zahraničního obchodu a organizací pověřených prováděním zahraničního obchodu.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vydalo výnos ze dne 5. května 1976 č. 5/1976, kterým se mění výnos ministerstva zahraničního obchodu č. 6/1967 Věstníku ministerstva zahraničního obchodu o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků v organizacích pověřených prováděním zahraničního obchodu, ve znění výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 1/1974 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu. Výnos byl vydán podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb o působnosti federálních ministerstev v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu a nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1976. Výnos byl uveřejněn v částce 3/1976 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 31. srpna 1977 vztahuje, pozbývají platnosti výnos ministerstva zahraničního obchodu ze dne 12. května 1967 č. 5/1967 Věstníku ministerstva zahraničního obchodu (reg. v částce 23/1967 Sb.) o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích pověřených prováděním zahraničního obchodu, ve znění výnosu ze dne 24. ledna 1974 č. 1/1974 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru