Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c22/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1967
Platnost od 14.06.1967
Účinnost od 01.05.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury a informací

vydalo výnos ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67 o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků v některých organizacích v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1967 a ruší se jím všechny výnosy upravující platové úpravy těchto pracovníků, jakož i všechny doplňky a změny k těmto výnosům vydané.

Do výnosu lze nahlédnout v Československém ústředí knižní kultury, Slovenském ústředí knižní kultury, odborech školství a kultury Krajských národních výborů, v kutlurní správě NV hl. m. Prahy, v kutlurní správě severočeského Krajského národního výboru a ve všech organizacích, jejichž pracovníků se platová úprava týká.

Ministerstvo kultury a informací doplnilo výnosem čj. 7610/67 ze dne 29. června 1967 výnos ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67 o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků v některých organizacích v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství, Gramofonové závody Supraphon-Loděnice, státní nakladatelství, ústřední církevní nakladatelství, podniková ředitelství státního knižního obchodu, podniky knižního velkoobchodu). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1967.

Ministerstvo kultury a informací vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění a kultury, výnos ze dne 28. listopadu 1968 čj. 16.139/68-V/2, kterým se mění výnos ze dne 28. dubna 1967 čj. 3.670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací. Jde o tyto organizace: Státní nakladatelství, krajská nakladatelství, církevní nakladatelství, podniková ředitelství n. p. Kniha a n. p. Slovenská kniha, Knižní velkoobchod n. p., Slovenský knižní velkoobchod n. p., Zahraniční literatura n. p. a n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství.
Výnos nabývá účinnosti dnem 28. listopadu 1968. Mění se v něm platové stupnice pro odborné a technické pracovníky a pro mistry, vedoucí dílen (vrchní mistry) a mistry a vrchní mistry odborného výcviku, uvedené v příloze č. 2 v oddílech I a II výnosu ze dne 28. dubna 1967 čj. 3.670/67.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo v dohodě s ústředním výborem Českého odborového svazu umění a kultury výnos ze dne 22. května 1969 čj. 7546/69-V/2, kterým se provádějí další změny výnosu ministerstva kultury a informací ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací, jde o tyto organizace: Státní nakladatelství, krajská nakladatelství, cirkevní nakladatelství, podniková ředitelství n. p. Kniha, Knižní velkoobchod, n. p., Zahraniční literatura, n. p., Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství, n. p. a Gramofonové závody, n. p., Loděnice u Berouna. Výnos nabývá účinnosti dnem 22. května 1969. Ve výnosu se mění ustanovení § 2 odst. 2 a v příloze č. 1 (katalog odborných, technických a administrativních funkcí) se ruší a nově nahrazují části Ia (společné funkce), Ib (odborné a administrativní funkce ve státních nakladatelstvích) a Ic (technické a administrativní funkce v n. p. Supraphon-gramofonové desky a hudební vydavatelství a Gramofonové závody Loděnice ). Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky, odborech kultury (školství a kultury) KNV, odboru kultury Národního výboru města Brna, Kulturní správě Národního výboru hl. města Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV a ve všech vyjmenovaných organizacích.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 29. září 1971 čj. 13.997/71-V/2, kterým se mění výnos ministerstva kultury a informací ze dne 28. dubna 1967 čj. 3.670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informaci ve zněni výnosů jej doplňujících a měnících. Podle tohoto výnosu se ruší v katalogu odborných, technických a administrativních funkcí (příloha č. 1 výnosu čj. 3.670/67) v části Ia) (Společné funkce) funkční místa č. 7 a 8 a jejich pracovní charakteristiky, v části Ic) (Technické a administrativní funkce v n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství Praha a v n. p. Gramofonové závody Loděnice u Berouna) ve skupině „Administrativní funkce" funkční místo č. 7 a jeho pracovní charakteristika, v části, Ie) (Technické a administrativní funkce podniků knižního velkoobchodu) ve skupině „Administrativní funkce" funkční místo č. 11 a jeho pracovní charakteristika a nahrazují se novými funkčními místy.

Výnos z 30. září 1971 č. 7950/71, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury a informací z 28. dubna 1967 č. 3670/67 o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků v některých organizacích v působnosti ministerstva kultury a informací mění a doplňuje přílohu č. 1 část Ia (společné funkce) část 1c (technické a administrativní funkce v n. p. Suprafon a n. p. Gramofonové závody) část Ie (technické a administrativní funkce podniků knižního velkoobchodu) s platností na Slovensku. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1 října 1971 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky a na Slovenském ústředí knižní kultury, oborovém ředitelství.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 17. listopadu 1971 čj. 15 976/71-V/2, kterým se mění výnos ministerstva kultury a informací ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informací, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Podle tohoto výnosu v příloze 1 (katalog odborných technických a administrativních funkcí) se oddíl I. c (Technické a administrativní funkce v n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství Praha a v n. p. Gramofonové závody Loděnice u Berouna) nahrazuje novým zněním. Výnos nabyl účinnosti dnem 17. listopadu 1971. Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky a v podnikových ředitelstvích n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství Praha, a n. p. Gramofonové závody, Loděnice, okres Beroun.

V národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury a informací ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizaci v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (reg. v částce 22/1967 Sb.) ve znění výnosu ze dne 28. listopadu 1968 čj. 16 139/68-V/2 (reg. v částce 45/1968 Sb.), výnosů ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 22. května 1969 čj. 7546/69-V/2 (reg. v částce 25/1969 Sb.), ze dne 29. září 1971, čj. 13 997/71-V/2 (reg. v částce 32/1971 Sb.) a ze dne 17. listopadu 1971 čj. 15 976/71-V/2 (reg. v částce 4/1972 Sb.).

Přesunout nahoru