Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c17/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1967
Platnost od 07.05.1967
Účinnost od 01.04.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo hornictví

vydalo podle § 30 odst. 2 vyhl. č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice

Výnos č. 1 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/768/67 o mzdových podmínkách dělníků

Výnos č. 2 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/769/67 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti ministerstva hornictví

Výnos č. 3 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/770/67 o mzdových podmínkách pracovníků báňské záchranné služby

Výnos č. 4 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/771/67 o úpravě některých mzdových a platových podmínek pracovníků strojních početních stanic

Výnos č. 6 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/773/67 o úpravě některých mzdových podmínek provozních pracovníků v závodním stravování a v rekreačních objektech a zařízeních

Výnos č. 8 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/775/67 o deputátním uhlí a dříví v uhelném průmyslu

Výnos č. 11 ze dne 1. dubna 1967 čj. 42.3/778/67 o mzdových podmínkách pracovníků vysílaných do zahraničí

Všechny tyto výnosy nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1967. Úprava mzdových podmínek podle výnosu č. 1, 2 a 8 se zavede postupně podle toho, jak budou pro její zavedení vytvořeny v jednotlivých podnicích organizační předpoklady; musí však být zavedeny v plném rozsahu nejpozději dnem 1. září 1967. Do doby jejich zavedení se postupuje podle dosavadních předpisů.

Dosavadní mzdově právní předpisy v oboru působnosti ministerstva hornictví byly zrušeny výnosem ministra hornictví č. 2 ze dne 23. prosince 1966, uveřejněným ve Věstníku ministerstva hornictví č. 8 ročník 1966.

Dále ministerstvo hornictví vydalo na základě zmocnění zákona č. 65/1965 Sb. (zákoníku práce) v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice a se souhlasem Ústřední rady odborů k provedení některých ustanovení zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů

Přesunout nahoru