Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c15/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1967
Platnost od 26.04.1967
Účinnost od 26.04.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

K provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. května 1966 č. 158 o zrušení některých právních předpisů, vládních usnesení a opatření ministerstev vydaly ústřední orgány uvedené v tomto oznámení výnosy, kterými na základě prověrky zrušily ve svých oborech působnosti zastaralé mzdové předpisy. Výnosy zároveň uvádějí předpisy, které zůstaly v platnosti. Jde o tyto výnosy o zrušení zastaralých mzdových předpisů:

Výnos Státní komise pro techniku ze dne 29. prosince 1966 čj. 2829/66/02,

výnos Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 23. prosince 1966, čj. 41612/66-45,

výnos Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 20. prosince 1966, čj. Os 141/1661/66 (Věstník ÚKLKS, částka 22, roč. VII/66),

výnos ministerstva financí ze dne 30. prosince 1966, čj. 242/49, 274/66 (Věstník ministerstva financí, roč. XI., č. 10 str. 178),

výnos ministra hornictví ze dne 23. prosince 1966, č. 2 (Věstník ministerstva hornictví, roč. 1966, č. 8),

výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 29. prosince 1966, č. 39 (Věstník min. chem. průmyslu, roč. 1966, č. 13),

výnos ministerstva těžkého průmyslu ze dne 31. prosince 1966, č. 9 (Zpravodaj min. těžkého průmyslu, roč. 1967, č. 1),

výnos ministerstva spotřebního průmyslu ze dne 30. prosince 1966, č. 118 (Sbírka instrukcí min. spotřebního průmyslu, částka 48/29/1966),

výnos ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 24. prosince 1966 č. 3343/66-01 ve znění výnosu ze dne 30. března 1967 čj. 515/67-332,

výnos ministerstva stavebnictví ze dne 29. prosince 1966, č. 1 (Zpravodaj ministerstva stavebnictví částka 1, roč. 1967),

výnos ministerstva zahraničního obchodu ze dne 30. prosince 1966, č. 18 (Věstník ministerstva zahraničního obchodu, roč. 1966, částka 9),

výnos Ústřední správy energetiky ze dne 31. prosince 1966, č. 6,

výnos Ústřední správy vodního hospodářství ze dne 21. prosince 1966, č. 39.623/fcm/3/66 (Věstník Ústřední správy vodního hospodářství, r. 1967, částka 18),

výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 31. prosince 1966, čj. PM 612-15. 2. 1966, (Věstník ministerstva zdravotnictví, roč. 1967, částka 4-5),

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 28. prosince 1966, čj. 52.331/66-E/IV (Věstník ministerstva školství a kultury, roč. 1967, seš. 2, str. 5),

výnos ministerstva vnitra ze dne 27. prosince 1966, čj. H-5331/51-1966 (přílohy A a D týkající se ministerstva vnitra kromě civilně správní části byly uveřejněny v č. 1/1967 Sbírky nařízení hospodářské správy ministerstva vnitra, přílohy B a E týkající se úseku národních výborů byly uveřejněny v č. 2/1967 Bulletinu ministerstva vnitra pro národní výbory, přílohy C a F týkající se úseku místního hospodářství byly uveřejněny v č. 1-2/1967 Provozního zpravodajství).

Do výnosů lze nahlédnout u příslušných ústředních orgánů a v organizacích, které jsou jim podřízeny.

Zrušují se

výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 9. února 1961 č. 8 o mzdových podmínkách členů závodních stráží (reg. v částce 15/1967 Sb.);

výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 9. února 1961 č. 9 o úpravě odměňování hlídačů a vrátných (reg. v částce 15/1967 Sb.).

Na území České socialistické republiky pozbývají platnosti:

dosud platné ustanovení (§ 10) výnosu ministerstva kultury ze dne 24. listopadu 1953, čj. 8623/53-HSU/7, o úpravě pracovních a platových poměrů uměleckých pracovníků v divadlech (reg. v částce 15/1967 Sb.);

dosud platné ustanovení (§ 11) výnosu ministerstva kultury ze dne 26. března 1954, čj. 21 575/54-XVII/2, o úpravě pracovních a platových poměrů umělců v symfonických orchestrech (reg. v částce 15/1967 Sb.);

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 28. června 1957, čj. 19 390/57-D II/2, o honorování externích jevištních a kostýmních výtvarníků (reg. č. 138/P-1957 Sb. instr. pro NV - reg. v částce 15/1967 Sb.);

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 22. července 1959, čj. 31 569/59-E I/2, o odměňování některých forem umělecké činnosti - prozatímní opatření (Věstník MŠK 1959, str. 251, reg. v částce 15/1967 Sb.);

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 16. dubna 1960, čj. 15 661/60 - E I/2, kterým se vydává honorářový sazebník umělců vystupujících na estrádách (Sb. instr. pro NV 1960, poř. č. 30), ve znění výnosů ze dne 15. září 1960, čj. 38 733/60 - E I/2, a ze dne 19. července 1966, čj. 21 955/66-VE/2 (Věstník MŠK 1960, str. 153, reg. v částce 15/1967 Sb.);

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 1. června 1960, čj. 20 888/60-E I/2, kterým se stanoví honorářový sazebník hudebníků z povolání v pracovním poměru i pracujícím příležitostně (evidování) a souborů hudebníků z povolání (Věstník MŠK 1961, str. 131, reg. v částce 15/1967 Sb.);

dosud platné ustanovení (§ 9) výnosu ministra školství a kultury ze dne 21. března 1961, čj. 13 914/61-E I/2, o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků Českého pěveckého sboru při státním orchestru Česká filharmonie (reg. v částce 15/1967 Sb.);

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 24. března 1964, čj. 14 664/64-IV/2, o zařazování big-beatových skupin do kvalifikačních stupňů a jejich odměňování, včetně dodatku ze dne 25. května 1964, čj. 23 821/64-IV/2 (reg. v částce 15/1967 Sb.).

Přesunout nahoru