Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c12/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1967
Platnost od 17.04.1967
Účinnost od 01.04.1967
Zrušeno k 01.01.1968 (o5/c7/1968 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstvem financí směrnice ze dne 2. března 1967 čj.: 27.109/fcm/3/67 k provedení vyhlášky ministerstva financí č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, pracovníkům ve vodohospodářských organizacích.

Směrnice k provedení citované vyhlášky se vztahují na pracovníky ve vodohospodářských organizacích.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1967.

Na pracovníky vodohospodářských organizací se nevztahují:

1. směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 15. 7. 1964, poř. č. 88, čj.: PaM 54.848/64 k provedení vyhlášky č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů;

2. výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 9. 11. 1964, poř. č. 122, čj.: PaM 54.937/1964, kterým se vydávají

a) výklad a pokyny k některým ustanovením vyhlášky č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů,

b) doplňky k některým ustanovením resortních úprav,

c) pokyny pro paušalizaci náhrad.

Směrnice budou uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 4 a bude možno do nich nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, ve vodohospodářských organizacích řízených MLVH, vodohospodářských organizacích řízených národními výbory a v odborech vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV a KNV.

Přesunout nahoru