Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c12/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1967
Platnost od 17.04.1967
Účinnost od 01.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

vydalo v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství, lesního a vodního hospodářství podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb. výnos ze dne 13. února 1967 čj. 27.085/fcm/3/67 o úpravě mzdových podmínek dělníků ve vodohospodářských organizacích řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství a vodohospodářských organizací řízených národními výbory.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1967.

Výnosem se zrušují:

- výnos ministra energetiky a vodního hospodářství ze dne 21. 3. 1960 čj.: 34.441/60 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných ve vodohospodářských organizacích, se všemi přílohami;

- směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 10. 3. 1962 čj.: 62.130/76.5/62 pro používání I. a II. stupnice mzdových tarifů soustavy dělnických mezd ve vodohospodářských organizacích;

- výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 24. 10. 1962 čj.: 63.195/V tech, ek/5/62, kterým se doplňuje seznam prací vykonávaných ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí ve vodním hospodářství;

- směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 20. 3. 1963 čj.: 69.745/V-tech, ek./5/63 pro odměňování zaškolených dělníků a jejich školitelů;

- výnos Ústřední správy vodního hospodářství ze dne 28. 2. 1966 čj.: 39 179/fcm/3/66, kterým se mění a doplňuje výnos ministra energetiky a vodního hospodářství ze dne 21. 3. 1960

o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných ve vodohospodářských organizacích.

Na pracovníky uvedené v § 1 odst. 1 se nevztahují směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 17. 8. 1960 čj.: 1133-74.077/1960 pro odměňování instruktorů individuálního výcviku učňů a individuálního výcviku žáků všeobecně vzdělávacích a odborných škol a studentů vysokých škol při výrobní práci v závodech, zavedené ve vodohospodářských organizacích opatřením ze dne 22. 9. 1961 čj.: 52.635/76.4/61.

Výnos byl uveřejněn v plném znění (včetně příloh) ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 2 ze dne 16. 2. 1967. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství, ve vodohospodářských organizacích řízených MLVH, vodohospodářských organizacích řízených národními výbory a v odborech vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV a KNV.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 14. ledna 1969 čj. 12 847/911/1969, kterým se doplňuje seznam prací vykonávaných ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí ve vodohospodářských organizacích (doplněk výnosu MLVH registrovaného v částce 12/1967 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1969 a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR 1969 pod poř. č. 1 (částka 1).

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR vydalo doplnění seznamu prací vykonávaných ve ztíženém nebe zdraví škodlivém pracovním prostředí ze dne 11. června 1975 čj. 8/OEVH/75, tvořícího součást přílohy č. 3 výnosu ze dne 13. 2. 1967 čj. 27 085/fcm/3/67, o úpravě mzdových podmínek dělníků ve vodohospodářských organizacích. Doplnění seznamu nabylo účinnosti dnem uveřejnění v částce 9 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR dne 30. června 1975.

Přesunout nahoru