Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c11/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1967
Platnost od 10.04.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo kultury a informací a ministerstvo školství

vydaly společný výnos ze dne 13. března 1967 čj. 5.767/67 VE/2, o změnách v poskytování prémií a odměn pracovníkům v některých organizacích.

Uvedený výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací v sešitě č. 10/1967. Do Věstníku je možno nahlédnout na ministerstvu kultury a informací, ministerstvu školství, pověřenectví Slovenské národní rady pro kulturu a informace, pověřenectví Slovenské národní rady pro školství, odborech školství a kultury KNV a ONV, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, Kulturní správě Severočeského KNV a kulturních správách ONV Severočeského KNV, Školské správě Národního výboru hl. m. Prahy a školských správách ONV v Praze, Školské správě Severočeského KNV a školských správách Severočeského KNV a ve všech organizacích v oborech působnosti obou ministerstev resp. obou pověřenectvích Slovenské národní rady, v nichž je citovaný výnos používán.

Tímto výnosem se v některých předpisech upravujících mzdové podmínky dělníků v oblasti obou ministerstev ruší ustanovení o poskytování osobního příplatku a výkonnostního příplatku omezeného horní hranicí a nahrazuje se ustanovením o poskytování výkonnostních odměn bez omezení touto hranicí. U řidičů silničních motorových vozidel a závozníků se tato změna provádí vyhláškou ministerstva dopravy č. 23/1967 Sb. Dále se tímto výnosem zrušují ustanovení o omezení výše prémií (odměn) horní hranicí ve výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 31. března 1965 čj. 47618/64 VE/2, o prémiování a poskytování odměn technickohospodářským pracovníkům a současně se stanoví, že i řidičům silničních motorových vozidel a závozníkům je možno přiznávat mimořádné odměny podle § 6 téhož výnosu.

Přesunout nahoru