Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c10/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1967
Platnost od 10.04.1967
Účinnost od 01.01.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední svaz spotřebních družstev (nyní Svaz spotřebních družstev) vydal:

1. Směrnice ze dne 17. ledna 1966 č. 1/66 Věst. ÚSSD o některých opatřeních vyplývajících ze zákoníku práce.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1966.

Současně byly zrušeny:

směrnice č. 342/56 SUSP ÚSSD o nároku na mzdu při službě v branné moci, ustanovení části III. směrnic č. 6/63 Věst. ÚSSD k zamezení schodků a k jejich likvidaci, směrnice č. 63/63 Věst. ÚSSD, kterými se stanoví na přechodnou dobu některé úlevy v ustanovování pracovníků do funkcí vedoucích prodejen a závodů restauračního stravování.

3. Směrnice ze dne 31. ledna 1966 č. 7/66 Věst. ÚSSD pro odměňování pracovníků prodejen a závodů restauračního stravování úkolovou mzdou a kvalifikačními příplatky.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1966.

Současně byly zrušeny:

platový řád pro pracovníky závodů restauračního stravování č. 86/64 Věst. ÚSSD (reg. v částce 7 Sbírky zákonů z r. 1957), platový řád pro pracovníky prodejen č. 88/1964 Věst. ÚSSD (reg. v částce 7 Sbírky zákonů z r. 1965), směrnice ÚSSD, kterými se stanoví některé doplňkové odměny pro pracovníky prodejen a závodů restauračního stravování č. 8/1964 Věst. ÚSSD (reg. v částce 7 Sbírky zákonů z r. 1965).

4. Směrnice ze dne 29. ledna 1966 č. 8/66 Věst. ÚSSD pro odměňování pracovníků malých prodejen a malých závodů restauračního stravování podílovou mzdou.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1966.

Současně byly zrušeny:

platový řád pro pracovníky prodejen tabáku, tabákových výrobků a kuřáckých potřeb organizací spotřebního družstevnictví č. 16/1963 Věst. ÚSSD (reg. v částce 29 Sbírky zákonů z r. 1963, směrnice č. 87/1964 Věst. ÚSSD pro odměňování pracovníků malých závodů restauračního stravování, platový řád pro pracovníky prodejen č. 88/1964 Věst. ÚSSD (reg. v částce 7 Sbírky zákonů z r. 1965), směrnice č. 89/1964 Věst. ÚSSD, kterými se stanoví některé doplňkové odměny pro pracovníky prodejen a závodů restauračního stravování (reg. v částce 7 Sbírky zákonů z r. 1965).

Svaz spotřebních družstev vydal směrnice ze dne 27. prosince 1967 č. 28/1967 Věst. SSD, jimiž se mění a doplňují směrnice č. 7/1966 Věst. ÚSSD (reg. v částce 10 Sbírky zákonů z roku 1967), pro odměňování pracovníků prodejen a závodů restauračního stravování úkolovou mzdou s kvalifikačními příplatky a směrnice č. 8/1966 Věst. ÚSSD, pro odměňování pracovníků malých prodejen a malých závodů restauračního stravování podílovou mzdou (procentním podílem z tržby). Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1968.

5. Směrnice ze dne 24. března č. 26/66 Věst. ÚSSD o mzdových podmínkách řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. května 1966.

Současně byly zrušeny:

Směrnice č. 70/62 SUSP ÚSSD o úpravě mzdových podmínek řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích spotřebního družstevnictví, ve znění směrnic č. 30/64 Věst. ÚSSD, směrnic č. 9/65 Věst. ÚSSD pro odměňování pracovníků akordní úkolovou mzdou při vykládání železničních vozidel (reg. v částce 40 Sbírky zákonů z r. 1965).

Svaz spotřebních družstev vydal směrnice ze dne 25. května 1967 č. 15/1967 Věst SSD, kterými se mění směrnice č. 26/1966 Věst. ÚSSD (reg. v částce 10 Sbírky zákonů z roku 1967), o mzdových podmínkách řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích spotřebního družstevnictví. Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1967.

6. Směrnice ze dne 17. května 1966 č. 34/66 Věst. ÚSSD pro odměňování vedoucích školních provozoven a ostatních pracovníků za odborný výcvik učňů.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1966.

Současně byly zrušeny:

směrnice č. 9/61 SUSP ÚSSD pro odměňování instruktorů individuálního odborného výcviku učňů.

7. Směrnice ze dne 20. května 1966 č. 35/63 Věst. ÚSSD, kterými se stanoví způsob odměňování za práce spojené s nákupní činností a se sběrem v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1966.

Současně byly zrušeny:

směrnice č. 41/63 Věst. ÚSSD o odměnách za nákupní činnost.

směrnice č. 50/64 Věst ÚSSD o odměňování prací spojených s nákupem a prodejem zemědělských přebytků ve znění směrnic č. 44/65 Věst. ÚSSD.

9. Směrnice ze dne 7. července 1966 č. 42/66 Věst. ÚSSD pro přípravu mladistvých v pracovním poměru.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1966.

10. Směrnice ze dne 10. září 1966 č. 43/66 Věst. ÚSSD pro odměňování pracovníků závodního stravování.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. října 1936.

Současně byly zrušeny:

směrnice č. 68/64 Věst. ÚSSD k posuzování mank v prodejnách a závodech veřejného stravování v organizacích spotřebního družstevnictví pro účely odměňování.

11. Směrnice ze dne 15. prosince 1966 č. 51/66 Věst. ÚSSD o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných ve spotřebním družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Současně byly zrušeny:

usnesení představenstva ÚSSD č. 41/60 SUSP ÚSSD ve znění předpisů jej doplňujících a měnících a směrnice č. 20 a 21/61 SUSP ÚSSD, kterými vesměs byly upraveny mzdové podmínky dělníků ve spotřebním družstevnictví (reg. v částce 40 Sbírky zákonů z r. 1965).

12. Směrnice ze dne 22. prosince 1966 č. 52/66 Věst. ÚSSD o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Současně byly zrušeny:

platová úprava pro hospodářsko-správní zaměstnance spotřebních družstev č. 72/62 SUSP ÚSSD ve znění změn a doplňků k této platové úpravě vydaných (reg. v částce 42 Sbírky zákonů z r. 1964 a 40 Sbírky zákonů z r. 1965), a směrnice č. 51/64 Věst. ÚSSD o opatřeních k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti vrchních mistrů a mistrů v organizacích spotřebního družstevnictví.

13. Směrnice č. 54/66 Věst. ÚSSD ze dne 27. prosince 1966 o odměňování některých prací.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Současně byly zrušeny:

část 2 směrnic č. 15/58 SUSP ÚSSD o odměňování za referáty na schůzích, směrnice č. 20/60 SUSP ÚSSD pro odměňování pracovníků za předvádění modelů, organizaci přehlídek a tržních akcí ve spotřebním družstevnictví, směrnice č. 34/63 Věst. ÚSSD pro odměňování za práci při soupisech zásob (reg. v částce 29 Sbírky zákonů z r. 1965), směrnice č. 56/65 Věst. ÚSSD pro odměňování pracovníků za promítání filmů.

Výnos ze dne 1. srpna 1969 o odměnách za prace při předvádění modelů mimo pracovní poměr zrušil článek 4 směrnic Svazu spotřebních družstev ze dne 28. prosince 1966, o odměňování některých prací (č. 54/1966 Věstníku ÚSSD, reg. v částce 10/1967 Sb.).

Do směrnic uvedených pod č. 1-13 lze nahlédnout v ústředí všech lidových spotřebních družstev, Svazu spotřebních družstev a jeho sekretariátů v krajích.

Přesunout nahoru