Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c10/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1967
Platnost od 10.04.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra vydalo

podle § 16 vlád. nařízení č. 96/1966 Sb. o jednotných kalkulačních zásadách a na základě článku 9 směrnic Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 14/66, uveřejněných ve věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, částka 20-21/1966 "Pokyny pro sestavování kalkulací ceny vnitropodnikových a odbytových výkonů v organizacích místního hospodářství" čj. MH IV/2-85/67 ze dne 13. února 1967.

Pokyny byly uveřejněny v úředním věstníku ministerstva vnitra "Provozní zpravodajství" a nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1967.

Přesunout nahoru