Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c10/1967 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1967
Platnost od 10.04.1967
Účinnost od 01.03.1967
Zrušeno k 01.01.1979 (o24/c34/1978 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství a ministerstvo kultury a informací

vydalo ve společném výnose ze dne 30. ledna 1967 čj. 8.111/67 seznam zaměstnání (pracovních činností) v oboru jejich působnosti, která jsou zařazena do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Uvedený výnos byl uveřejněn ve společném Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury a informací v sešitě č. 5/1967 a je možno do něho nahlédnout v ministerstvu školství, ministerstvu kultury a informací, pověřenectvu SNR pro školství a pověřenectvu SNR pro kulturu a informace, ve všech odborech pro školství a kulturu KNV, v Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy a v Kulturní správě Severočeského KNV.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1967. Tímtéž dnem byl zrušen resortní seznam zaměstnání (pracovních činností) v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva školství a kultury zařazených do II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení ze dne 22. července 1964 čj. 31.490/64 VE/2, ve znění změny a doplňku ze dne 15. října 1965 čj. 40.932/65 E I/1.

Přesunout nahoru