Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1967 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Částka 32/1967
Platnost od 12.09.1967
Účinnost od 12.09.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. září 1967,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem školství a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 54 odst. 1 a § 58 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Článek 1

Vyhláška č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 4 odst. 3 zní:

"(3) Povolání dentisty mohou vykonávat zdravotničtí pracovníci, kteří získali způsobilost k výkonu tohoto povolání podle dřívějších předpisů; toto povolání mohou dále vykonávat pracovníci, kterým to povolí ministr zdravotnictví po absolvování odborného školení a dodatečném složení zkoušky."

2. Ustanovení § 13 odst. 2 zní:

"(2) V oboru sociálního lékařství, jehož tematika prostupuje všechny lékařské obory, lze získat specializaci jen jako další specializaci po dosažení specializace I. stupně v některém oboru, především v interním lékařství, v pediatrii, v hygieně a v epidemiologii."

3. Ustanovení § 50 se doplňuje odstavcem 3 tohoto znění:

"(3) V mimořádných případech, zpravidla starším pracovníkům, může ministr zdravotnictví povolit výkon povolání středního zdravotnického pracovníka, aniž k tomu získali předepsané vzdělání, je-li to odůvodněno a ověřeno jejich rozsáhlými odbornými zkušenostmi, znalostmi a velmi dobrými pracovními výsledky."

4. Ustanovení bodu II/1 přílohy k citované vyhlášce zní:

"1. u specializace ve všech oborech farmakognozie."


Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Dr. Plojhar v. r.

Přesunout nahoru