Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.

Částka 31/1967
Platnost od 24.08.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.01.1975 (44/1974 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 4. srpna 1967,

jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.

Ministr zahraničního obchodu podle § 20 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb. v dohodě se zúčastněnými ministry stanoví:


Čl. 1

Ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., se mění a zní takto:

"d) zboží pro výstavní akce,"

Čl. 2

Ustanovení § 23 téže vyhlášky se doplňují dalšími dvěma odstavci, které zní:

"(3) Výstavními akcemi pořádanými za účasti zahraničních organizací na území Československé socialistické republiky se rozumí výstavy a předvádění zboží, uměleckých děl, filmů, tiskovin a dalších předmětů s cílem seznámit s jejich existencí, obsahem a funkcí československou veřejnost nebo určité kruhy odborníků.

(4) Zboží, jež má být dovezeno pro účely výstavních akcí pořádaných na území Československé socialistické republiky, může být propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku, jen jestliže na žádost československé organizace, která výstavní akci pořádá, dalo k této výstavní akci předem souhlas ministerstvo zahraničního obchodu nebo organizace jím pověřená. Jde-li o výstavní akce, které nemají žádný vztah k zahraničnímu obchodu, rozhoduje ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s příslušným ústředním úřadem nadřízeným pořadateli výstavní akce."


Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.


Ministr:

v z. Ing. Úbl v. r.

Přesunout nahoru