Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách

Částka 25/1967
Platnost od 01.07.1967
Účinnost od 01.07.1967
Zrušeno k 01.07.2000 (61/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 12. června 1967

o plaveckých a námořnických knížkách

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 15 odst. 2 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle § 27 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě:


§ 1

(1) Každý člen lodní posádky československé lodě, určené pro plavbu na vnitrozemské vodní cestě, je povinen mít při plavbě do zahraničí plaveckou knížku.

(2) Každý člen lodní posádky československé námořní lodě musí mít námořnickou knížku.

§ 2

Plavecké a námořnické knížky vydává ministerstvo dopravy.


§ 3

Zrušují se:

1. vyhláška Československého úřadu plavebního v Praze č. 609/1949 Ú. l., o plaveckých knížkách pro lodní posádky československé plavby na Odře,

2. vyhláška ministerstva vnitra č. 48/1957 Ú. l., o námořnických knížkách a námořnických průkazech.


§ 4

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1967.


Ministr:

Indra v. r.

Přesunout nahoru