Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Rozhodnutí č. 63/1967 Sb.Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv

Částka 25/1967
Platnost od 01.07.1967
Účinnost od 01.07.1967
Zrušeno k 24.03.1969 (31/1969 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

ROZHODNUTÍ

Presidenta republiky

podle článku 62 odst. 1 bod 1 Ústavy

o sjednávání mezinárodních smluv

Na základě zmocnění, daného mi Ústavou, vydávám - s výhradou jiného rozhodnutí v jednotlivých případech

toto rozhodnutí:

1. přenáším

a) sjednávání mezinárodních smluv, které nevyžadují souhlasu Národního shromáždění (článek 42 Ústavy), na vládu,

b) sjednávání mezinárodních smluv, které upravují otázky spadající výlučně do oboru působnosti jednoho ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy řízeného členem vlády a svým významem nepřesahují rámec jeho působnosti, na člena vlády pověřeného řízením tohoto ministerstva nebo jiného ústředního orgánu;

2. stanovím, že

a) přenesení pravomoci podle odst. 1 se vztahuje obdobně na sjednávání mnohostranných mezinárodních smluv, přístup k nim a jejich přijetí,

b) smlouvy uvedené v odst. 1 písm. b), pokud jsou podle výslovného ustanovení platné mezinárodní smlouvy sjednávány k provedení některých jejích zásad současně dvěma členy vlády, mohou být sjednány ve formě jednoho společného smluvního dokumentu.

V Praze dne 21. června 1967

Novotný v. r.

Přesunout nahoru