Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)

Částka 24/1967
Platnost od 21.06.1967
Účinnost od 01.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. května 1967

o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)


Dnem 1. dubna 1967 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I (Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnicích - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. února 1961. Tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní znění Přílohy I, publikované vyhláškou ministra dopravy a spojů č. 53/1962 Sb. ze dne 1. června 1962.

Tím se současně mění ustanovení předposledního odstavce vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 6/1965 Sb. ze dne 14. prosince 1964 o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV).


Český překlad Přílohy I vydá ministerstvo dopravy jako samostatnou publikaci; její odevzdání do prodeje oznámí v Přepravním a tarifním věstníku.


David v. r.

Přesunout nahoru