Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1967 Sb.Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Částka 23/1967
Platnost od 20.06.1967
Účinnost od 01.09.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 1. června 1967,

kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Ministerstvo školství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon):


Čl. I

Příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů se mění a doplňuje takto:

  vyhrazen
pro
hochy-H
dívky-D  
Stručný popis učebního oboruDoba učebního poměru pro mládež, která ukončila  Označení
kategorie
měsíční
odměny a 
preference
Počet učňů
na 1 mistra
odborného výcviku
Číselný znak
odpovídajících
učebních oborů 
podle dosavadních předpisů
Označení učebního oboru povinnou školní docházku úplné střední všeobecné vzdělání 
Číslo Název celkem
(roků)
z toho délka
přípravného
období
  (měs.) 
celkem
(roků)
z toho délka
přípravného
období
(měs.)   
   07 - Stavební hmoty, keramika a sklářství       
0701   strojník pro výrobu
stavebních hmot   
H     Úprava surovin. Výroba cementu a výroba vápna. Obsluha cementářských a vápenických pecí. Ruční a strojní zpracování kovů, montáž a údržba cementářských a  vápenických agregátů.   3    22   1    8   A*)   8-10   0701
   10 - Textil a oděvnictví21016B*)8-12 1050
1050kloboučnický plsťař
kloboučnická plsťařka 
H
D
Ruční a strojní výroba kloboučnických polotovarů. Běžné seřizování a údržba strojů pro zpracování kloboučnické plsti.       
   12 - Potravinářství322 1,59B*)  8-101201
1201mlynář HZpracování obilovin na mouku a ostatní mlynářské výrobky. Skladování a čištění obilí. Obsluha a běžná údržba mlýnského strojního zařízení. Provádění laboratorních zkoušek.       
1205cukrovinkář
cukrovinkářka 
H
Výroba čokolád a cukrovinek všech druhů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.210168-101205
1221průmyslový krmivář
průmyslová krmivářka 
H
Průmyslová výroba krmiv, míchání hnojiv, příjem a skladování surovin, příprava osiv a sadby. Obsluha a běžná údržba strojů a zařízení ve výrobnách krmiv, míchárnách hnojiv, skladech a sušárnách. 32218A*)8-121221
   13 - Zemědělství a lesní hospodářství       
1324pěstitel mechanizátor
pěstitelka
mechanizátorka
H
Obsluha strojů mechanizované rostlinné výroby,  běžné opravy strojů.263A*)8-121324
1325chovatel
mechanizátor 
chovatelka
mechanizátorka
H
D
Ošetřování jednotlivých druhů hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě.13A*) 8-121325
   15 - Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby       
1515knihkupec
knihkupkyně
H
D
Nabídka a prodej knih, hudebnin a gramofonových desek, jejich odborné uskladňování. Základy aranžování, propagační a náborové akce s knihou. Administrativní práce v knihkupectví.18 612-161515

Čl. II

Výchova učňů, kteří ve školním roce 1967/68 budou v těchto oborech ve 2. nebo 3. roce učebního poměru, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.


Ministr:

v z. Sedlák v. r.

Přesunout nahoru