Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 51/1967 Sb.Zákon, kterým se mění §31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění

Částka 20/1967
Platnost od 31.05.1967
Účinnost od 31.05.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

51

ZÁKON

ze dne 18. května 1967,

kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

§ 31 odst. 2 zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění se mění takto:

"(2) Národní shromáždění zřizuje tyto výbory:

a) výbor mandátový,

b) výbor ústavně právní,

c) výbor pro národní výbory,

d) výbor zahraniční,

e) výbor pro plán a rozpočet,

f) výbor průmyslový pro hlavní výrobní odvětví a dopravu,

g) výbor pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje,

h) výbor pro investiční výstavbu a stavebnictví,

ch) výbor pro zemědělství a výživu,

i) výbor kulturní,

j) výbor zdravotní."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru