Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1967 Sb.Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)

Částka 15/1967
Platnost od 26.04.1967
Účinnost od 26.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 31. března 1967,

jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)

Ministerstvo školství v dohodě se Státní komisí pro vědecké hodnosti stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


Čl. I

Seznam fakult a vědních oborů pro rigorosní zkoušky, tvořící přílohu vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád), se mění a doplňuje takto:

1. Na Universitě Karlově v Praze se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obor "entomologie".

2. Na Universitě J. Ev. Purkyně v Brně se na fakultě filosofické mění obor "teorie a dějiny germánských literatur" na obor "teorie a dějiny germánských a románských literatur".

3. Na Universitě Palackého v Olomouci se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obory "algebra a teorie čísel" a "organická chemie" a ruší se obory "hydrogeologie" a "užitá geologie a užitá geofyzika".

4. Na Universitě Komenského v Bratislavě se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obory "ekonomická geografie", "fyzická geografie" a "genetika".

5. Na Universitě P. J. Šafárika v Košicích se

a) na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obory "algebra a teorie čísel", "geometrie", "matematická analýza" a "geofyzika";

b) na fakultě filosofické v Prešově se doplňují vědní obory o obory "jazykověda slovanských jazyků: ukrajinský jazyk", "dějiny slovenské literatury", "dějiny slovanských literatur: ruská literatura, ukrajinská literatura" a "pedagogika".

6. Zrušuje se ustanovení o stanovení vědních oborů na Vysoké škole politické ÚV KSČ v Praze.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Hájek v. r.

Přesunout nahoru