Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1967 Sb.Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

Částka 15/1967
Platnost od 26.04.1967
Účinnost od 26.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39

VYHLÁŠKA

Rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československaze dne 31. března 1967,

kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

Rektor Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa v dohodě s ministerstvem školství stanoví v souhlase se zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a podle usnesení ÚV KSČ ze dne 5. října 1966 a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa:


§ 1

(1) Absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kteří vykonají předepsanou rigorosní zkoušku ze zvoleného vědního oboru a jeho širšího základu, přiznává Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa titul "doktor sociálně politických nauk" (ve zkratce "RSDr.").

(2) Rigorosní zkoušky podle odstavce 1 se konají v těchto vědních oborech: filosofie a dějiny filosofie, sociologie, politická ekonomie a dějiny ekonomických teorií, obecné dějiny (se zaměřením na dějiny mezinárodního dělnického hnutí, dějiny mezinárodní politiky a dějiny KSSS), československé dějiny (včetně dějin KSČ), teorie státu a práva, národní hospodářství ČSSR (ekonomika průmyslu, ekonomika zemědělství), teorie kultury a umění, teorie stranického vedení socialistické společnosti, teorie řízení, dějiny politických teorií, soudobé politické systémy.


§ 2

Na rigorosní zkoušky podle § 1 se vztahují obdobně ustanovení § 3 až 11 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád).

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Rektor Vysoké školy politické

ústředního výboru Komunistické strany

Československa:

Nový v. r.

Ministr školství:

Hájek v. r.

Přesunout nahoru