Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících

Částka 14/1967
Platnost od 20.04.1967
Účinnost od 01.07.1967
Zrušeno k 01.01.2021 (254/2019 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Zákon plně nahrazuje dosavadní zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Nový zákon upravuje nejenom problematiku znalců, ale i otázku tlumočníků a překladatelů.

Poslední změna: 10.09.2019 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění)

Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Návrh zákoma zakotvuje vstupní zkoušku jako jednu z podmínek pro jmenování znalce, povinného soustavného vzdělávání a možnosti přezkumu odborných znalostí znalce.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Tímto zákonem dochází k rozdělení doposud společné právní úpravy tlumočníků a znalců.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Cílem předkládaného návrhu zákona je stabilizace znaleckého odvětví a především zkvalitnění výkonu této činnosti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

V návaznosti na úkol svěřený Ministerstvu spravedlnosti Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na zbývající část roku 2014 a v souladu se zmocňovacím ustanovením § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, předkládá Ministerstvo spravedlnosti návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.05.2015 pod číslem 123/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015