Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1967 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

Částka 11/1967
Platnost od 10.04.1967
Účinnost od 10.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

30

VYHLÁŠKA

ministra financí

ze dne 15. března 1967

o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:


§ 1

(1) Bankovky po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 (se starým státním znakem na rubu) *) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1967.

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1968 do 30. června 1968 včetně všechny pošty, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1968 do 30. června 1969 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 30. červnu 1969 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.

Přesunout nahoru