Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 29/1967 Sb.Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy

Částka 11/1967
Platnost od 10.04.1967
Účinnost od 10.04.1967
Zrušeno k 01.01.1971 (133/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

29

ZÁKON

ze dne 5. dubna 1967

o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se ministerstvo zemědělství a výživy.

(2) Ministerstvo zemědělství, ministerstvo potravinářského průmyslu a Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků se zrušují; jejich působnost stanovená zákony a vládními nařízeními přechází na ministerstvo zemědělství a výživy.

§ 2

Pověřenec Slovenské národní rady působí v oboru státní správy zemědělství a výživy.


§ 3

Ustanovení § 15 zákonného opatření č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů se mění tak, že

1. ustanovení odstavce 1 písm. c) zní: "v zemědělství a výživě",

2. ustanovení odstavce 1 písm. i) se vypouští.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Přesunout nahoru