Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

Částka 8/1967
Platnost od 22.03.1967
Účinnost od 01.04.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 2. března 1967,

kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů:


Čl. I

Vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů se mění takto:

§ 9 zní:

"Výkonnostní odměny

(1) Řidičům silničních motorových vozidel, závozníkům a průvodčím autobusů odměňovaným časovou mzdou mohou být za iniciativní a úspěšné plnění úkolů poskytovány výkonnostní odměny.

(2) Výši výkonnostní odměny určuje těmto pracovníkům nadřízený vedoucí pracovník, přičemž musí dbát, aby byl dodržen správný poměr k výdělkům řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů, odměňovaných jinými formami mzdy."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1967.


Ministr:

Indra v . r.

Přesunout nahoru