Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 21/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly

Částka 8/1967
Platnost od 22.03.1967
Účinnost od 22.03.1967
Zrušeno k 13.07.1967 (70/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 9. března 1967

o volbách komisí lidové kontroly

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Ústřední komisi lidové kontroly volí a počet jejích členů stanoví Národní shromáždění.

Předsedu Ústřední komise lidové kontroly jmenuje ze zvolených členů president republiky.

Dva místopředsedy Ústřední komise lidové kontroly volí Ústřední komise lidové kontroly ze svých členů.

§ 2

Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada. Její složení a volby upravuje Slovenská národní rada zákonem.

§ 3

(1) Krajskou, městskou, okresní, obvodní a místní komisi lidové kontroly volí a počet jejích členů stanoví:

krajský národní výbor, jde-li o krajskou komisi lidové kontroly,

Národní výbor hlavního města Prahy, městský národní výbor v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni, jde-li o městskou komisi lidové kontroly,

okresní národní výbor, jde-li o okresní komisi lidové kontroly,

obvodní národní výbor v Praze, jde-li o obvodní komisi lidové kontroly,

místní (městský) národní výbor, jde-li o místní komisi lidové kontroly.

(2) Národní výbor též volí předsedu a místopředsedu komise lidové kontroly.

§ 4

Závodní komisi lidové kontroly volí členská schůze (konference) základní organizace Revolučního odborového hnutí. Předsedu, příp. místopředsedu volí závodní komise lidové kontroly ze svých členů.

§ 5

Členové komisí lidové kontroly jsou voleni na volební období orgánu, který je zvolil, členové závodních komisí lidové kontroly na dobu dvou let. Ve svých funkcích setrvávají i po uplynutí volebního období, dokud se neujmou své funkce nově zvolení členové.

§ 6

Zvolení členové komise lidové kontroly skládají slib do rukou předsedy orgánu, který je zvolil.

§ 7

(1) Ustanovení předchozích paragrafů platí i pro doplňovací volby členů komisí lidové kontroly.

(2) O odvolání člena komise lidové kontroly rozhoduje orgán, který jej zvolil .


§ 8

(1) Zrušují se ustanovení § 2 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 a 3, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2, § 11, § 12 odst. 4 a 5, § 13 odst. 2 až 5, § 19 až 22, § 23 odst. 2, § 24 odst. 2 až 4 a § 26 odst. 2 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákona č. 93/1964 Sb.

(2) Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 23/1963 Sb. se nevztahuje na členy závodních komisí lidové kontroly.


§ 9

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru