Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 16/1967 Sb.Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev

Částka 7/1967
Platnost od 02.03.1967
Účinnost od 02.03.1967
Zrušeno k 01.01.1976 (138/1975 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

16

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 2. března 1967

o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev

Vláda Československé socialistické republiky podle § 3 odst. 3 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1967 Sb., o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů, stanoví:


§ 1

Dlouhodobým ekonomickým nástrojem pro jednotná zemědělská družstva je zemědělská daň.

§ 2

(1) Operativními ekonomickými nástroji pro jednotná zemědělská družstva jsou zejména:

- ceny, diferenciální příplatky, prémie za přírůstek tržní produkce, cenové přirážky a srážky, cenové intervence a daň z obratu,

- stabilizační dotace,

- mzdové tarify, soustavy odměňování práce, normy spotřeby práce a jiné nástroje soustav odměňování,

- účelové subvence,

- provozní a investiční úvěry,

- úroky,

- penále, pokuty, náhrady škod a jiné postihy.

(2) Zásady pro poskytování diferenciálních příplatků, prémií za přírůstek tržní produkce, stabilizačních dotací a účelových subvencí stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.

§ 3

(1) Jednotná zemědělská družstva vytvářejí tyto fondy:

- fond odměn,

- fond obnovy a rozvoje základních prostředků,

- fond bytové výstavby,

- obratový fond,

- rezervní fond,

- fond kulturních a sociálních potřeb,

- další účelové fondy.

Tvorbu a použití prostředků z těchto fondů upraví stanovy jednotných zemědělských družstev.

(2) Jednotná zemědělská družstva vytvářejí z prostředků, které jsou podle § 22 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, povinna odvést za odnětí půdy zemědělské výrobě, fond pro rekultivaci a investice do zemědělské půdy.


§ 4

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na hospodaření jednotných zemědělských družstev počínaje rokem 1967.


Ing. Šimůnek v. r.

Přesunout nahoru