Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.

Částka 48/1967
Platnost od 30.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 11. prosince 1967

o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


Článek 1

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb., se mění takto:

§ 2 odst. 1 zní:

Předmět podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz výrobků a zařízení silnoproudé elektrotechniky (včetně kalíren a elektrických indukčních pecí), zařízení na výrobu betonových prefabrikátů a dílců, zařízení pro těžbu a úpravu uhlí, stavebních a silničních strojů, ocelových konstrukcí objektů a mostů, úzkorozchodných lokomotiv, osobních i nákladních vagónů, lodí, bagrů a plovoucích čerpacích stanic, loděnic a přístavních zařízení, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, vzduchotechnických zařízení, jakož i čerpadel a čerpacích zařízení, armatur, výrobků pro úpravu vod a dále zařízení montoven s částečnou výrobou silnoproudých přístrojů, elektromotorů a čerpadel, zařízení na opravu vagónů;

předmětem podnikání podniku je dále geologický průzkum v zahraničí, vývoz a dovoz stavebních prací (stavba silnic, mostů, železničních tratí, tunelů a jiných staveb);

k oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáže a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.


Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Ministr:

Hamouz v. r.

Přesunout nahoru