Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 13/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů

Částka 6/1967
Platnost od 28.02.1967
Účinnost od 28.02.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 15. února 1967

o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 2

Z ustanovení § 3 zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství, se vypouští odstavec: "potvrzovat smlouvy o dodávce zemědělských výrobků a potřeb uzavírané jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky. Bez tohoto potvrzení jsou smlouvy neplatné."

§ 3

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, ve znění zákonného opatření č. 77/1962 Sb., se doplňuje větou tohoto znění: "U chmele vypěstovaného ve chmelařské výrobní oblasti "Tršicko" dodávaného do tuzemských pivovarů postačí pouze označování chmele."

§ 4

Zrušují se

1. zákon č. 176/1949 Sb., o přezkoušení některých energetických zařízení;

2. ustanovení § 35, 36, 38 až 41, 51, 52, 162, 259, 262, 263, 265, 266, 268 odst. 1 a 3, 362 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.;

3. ustanovení § 30 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech; zřizování a používání fondů jednotnými zemědělskými družstvy a používání ekonomických nástrojů k podpoře hospodářského rozvoje jednotných zemědělských družstev upraví vláda.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru