Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Částka 46/1967
Platnost od 27.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 8. prosince 1967

o určení Centrotexu,akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


§ 1

Centrotex, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen "společnost"), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 30. listopadu 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu, ministerstvem chemického průmyslu a ministerstvem vnitřního obchodu, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz textilních výrobků, zejména textilních tkanin a tkanin z chemických a syntetických materiálů, pletených a stávkových výrobků, bytového textilu a koberců, těžké a lehké konfekce, přikrývek hlavy a ostatních výrobků textilního průmyslu, jakož i surovin pro textilní průmysl (bavlny, vlny, lýkových vláken, syntetických vláken, živočišné srsti a dalších textilních surovin a přízí).

(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz a dovoz je společnosti vyhrazen, stanoví podrobněji podle potřeby ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.

(3) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.

§ 3

Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.

§ 4

Centrotex, podnik zahraničního obchodu, *) se ke dni 1. ledna 1968 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Ministr:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) Viz vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 2034/1948 Ú. l. a vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l. ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 155/1965 Sb.

Přesunout nahoru