Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1967 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat

Částka 46/1967
Platnost od 27.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 4. prosince 1967

o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


§ 1

Za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat se ve smyslu § 191 trestního zákona považují

1. Aujeszkyho choroba

2. Africký mor prasat

3. Brucelóza

4. Červenka prasat

5. Furunkolóza lososovitých ryb

6. Hřebčí nákaza koní

7. Cholera drůbeže

8. Chřipka prasat

9. Infekční gastroenteritis prasat

10. Infekční leukóza skotu

11. Krevní parazitózy skotu

12. Leptospiróza

13. Mor drůbeže

14. Mor koní

15. Mor skotu

16. Mor prasat

17. Mor a hniloba včelího plodu

18. Motoličnatost skotu a ovcí

19. Myxomatóza

20. Nakažlivá chudokrevnost koní

21. Nakažlivá obrna prasat

22. Nakažlivý streptokokový zánět vemene

23. Nakažlivá vodnatelnost ryb

24. Nakažlivý zánět jater kachen

25. Nakažlivé onemocnění dýchacích orgánů drůbeže

26. Neštovice drůbeže

27. Neštovice ovcí

28. Opar lysivý

29. Ornitóza drůbeže

30. Papouščí nemoc

31. Plicní červivost skotu a ovcí

32. Plicní nákaza skotu

33. Prašivina skotu, ovcí, koní

34. Puchýřina skotu

35. Q-horečka

36. Roztočová nákaza včel

37. Salmonelóza

38. Sípavka prasat

39. Slintavka

40. Sněť slezinná

41. Sněť šelestivá

42. Střečkovitost skotu

43. Trichinelóza

44. Trichimonádová nákaza skotu

45. Tuberkulóza

46. Tularemie

47. Vibrióza skotu

48. Vozhřivka

49. Vzteklina


§ 2

Zrušuje se nařízení ministra spravedlnosti č. 54/1955 Sb. o tom, co se považuje podle trestního zákona za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin, ve znění pozdějších předpisů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. ledna 1968.


Dr. Neuman v. r.

Přesunout nahoru