Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

Částka 45/1967
Platnost od 21.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.01.1974 (171/1973 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (Čl. 1 - Čl. 13)

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. prosince 1967,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 3 a 4, § 6 a 7, § 12 odst. 3, § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu:


Čl. I

Článek 13 odst. 3 vyhlášky č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu se mění takto:

(3) Nedotčeny zůstávají zvláštní úpravy daně z obratu vydané s účinností od 1. ledna 1968. *)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968. *)


První náměstek ministra:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Výnos č. j. 152/29.030/67 Zvláštní úprava pro průmyslová odvětví, zemědělství a dopravu.
Výnos č. j. 152/29.031/67 Zvláštní úprava pro neprůmyslová odvětví.
Výnos č. j. 152/29.032/67 Zvláštní úprava pro organizace ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra.

*) Tímto dnem nabývá účinnosti také nový sazebník daně z obratu č. j. 152/45.000/67. V důsledku toho neplatí poznámka pod čarou u čl. 4 vyhlášky č. 95/67 Sb.

Přesunout nahoru