Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě

Částka 45/1967
Platnost od 21.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavního arbitra

Československé socialistické republiky

ze dne 4. prosince 1967

o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě

Ministerstvo dopravy a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční nákladní dopravě, podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.


Článek I

Účinnost vyhlášky č. 11/1966 Sb., o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě, se změnami podle článku II a účinnost vyhlášky č. 24/1966 Sb., o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě, se prodlužuje do 31. prosince 1969.


Článek II

Vyhláška č. 11/1966 Sb., o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě se mění takto:

1. § 1 zní:

"K prohloubení hospodářské spolupráce organizací veřejné dopravy (dále jen "dopravce") a přepravců a ke zpřesnění vzájemných hospodářských závazkových vztahů se uzavírají hospodářské smlouvy

- o dlouhodobé spolupráci v silniční nákladní dopravě (dlouhodobé hospodářské smlouvy),

- o přípravě přeprav prováděných v období kalendářního roku nebo v kratším období (hospodářské smlouvy o přípravě přeprav)."

2. Ustanovení § 4 vyhlášky č. 11/1966 Sb. se zrušuje.

Článek III

Hospodářské smlouvy o spolupráci ve vyhrazené přepravě z určitého zdroje, uzavřené podle vyhlášky č. 11/1966 Sb., pozbývají platnosti dnem 1. ledna 1968, pokud se organizace nedohodnou jinak.


Článek IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Dr. Dohnal v. r.

Ministr dopravy:

Indra v. r.

Přesunout nahoru