Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1967 Sb.Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku

Částka 39/1967
Platnost od 14.11.1967
Účinnost od 01.12.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury a informací

ze dne 1. listopadu 1967,

kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku

Ministerstvo kultury a informací stanoví v dohodě s ministerstvy financí, zahraničního obchodu a se Státní plánovací komisí podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:


Čl. I

Vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku, se mění takto:

1. Ustanovení § 3 zní:

"§ 3

Rozsah inzerce

(1) V denním ústředním, krajském a okresním periodickém tisku může inzerce dosáhnout 1/6 celkového týdenního rozsahu; v jednotlivém čísle nesmí přesahovat 1/4 rozsahu čísla.

(2) V ostatním periodickém tisku může inzerce dosahovat až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.

(3) Vyšší rozsah inzerce, než se uvádí v odstavcích 1 a 2, je přípustný jen tehdy, zvětší-li se příslušné číslo periodického tisku o tento větší rozsah inzerce; zvětšení rozsahu čísla musí být v souladu s tiskovými předpisy.

(4) Omezení rozsahu inzerce podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na tisk státní a obchodní propagace určený pro zahraničí a na tiskoviny určené výlučně pro inzerci zahraničních inzerentů v tuzemsku.

(5) Do celkového rozsahu tiskoviny se započítávají též přílohy, obálka a přebal, tvořící s tiskovinou jednotný organický celek.

(6) Vkládané informační nebo propagační tiskoviny a vlastní oznámení vydavatele se do rozsahu inzerce nezapočítávají."

2. Ustanovení § 2, § 4 až 12 a § 14 se zrušují.


Čl. II

Za časopis podle § 1 se považuje veškerý periodický tisk ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1967.


Ministr:

v z. Ing. Chňoupek v. r.

Přesunout nahoru