Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c9/1966 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1966
Platnost od 26.04.1966
Účinnost od 01.06.1966
Zrušeno k 01.01.1978 (86/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí

vydalo podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. pod čj. 314/9000/66 ze dne 16. března 1966

směrnice pro zabezpečení a správu zajištěného majetku a pro prozatímní správu a realizaci majetku nabytého státem.

Směrnicemi se upravuje postup finančních odborů okresních národních výborů a jiných organizací při zabezpečení a správě majetku, který byl zajištěn prokurátorem nebo soudem podle § 347 tr. řádu, při prozatímní správě a realizaci majetku, jehož nabyl stát z některého z důvodů uvedených v § 1 směrnic, a při vypořádávání závazků s tímto majetkem souvisících, a dále používání tiskopisů a vzorců v této agendě.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1966 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva financí č. 4/1966, poř. č. 9. Směrnicemi se ruší směrnice ministerstva financí poř. č. 85/1960 Sb. instr. (por. č. 94/1960 Zb. inštr.) pro zabezpečení, prozatímní správu a realizaci některého majetku, který zajišťuje nebo kterého nabývá stát.

Do směrnic lze nahlédnout u ministerstva financí a u finančních odborů krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru