Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c9/1966 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1966
Platnost od 26.04.1966
Účinnost od 01.01.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky vydala

podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

1. směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - část všeobecná B:

č. 21/1 Práce všeob:

2. směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - části zvláštní:

č. 2 Prům - výroba v průmyslu, č. 3 Tech - rozvoj vědy a techniky, č. 4 Proj - projektové práce, č. 5 Iv - investiční výstavba, č. 5/1 Iv KIÚ - investiční výstavba krajských investorských útvarů, č. 6 Iv Byt - bytová výstavba, č. 7 Stav - stavebnictví, č. 8/2 Zem STS - činnost strojních a traktorových stanic, č. 12/4 Dop měst - městská doprava, č. 13 MTZ - MTZ, odbyt a výrobní kooperace, č. 14 VO - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 15 Ubyt - ubytovací zařízení, č. 16 MH VD - výkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, č. 17 Byt - bytové hospodářství, č. 18 Nem Úr - pracovní neschopnost a úrazovost, č. 19 SPS - strojní početní stanice a výpočtová střediska, č. 21/2 Práce Prům - práce v průmyslu, č. 21/3 Práce Geo - práce v geologickém průzkumu, č. 21/4 Práce Rozp - práce v rozpočtových organizacích, č. 21/5 Práce STS - práce ve strojních a traktorových stanicích, č. 21/6 Práce Zem - práce v zemědělských výrobních podnicích, č. 21/7 Práce Nák - práce v zemědělských nákupních podnicích, č. 21/8 Práce Les - práce v lesním hospodářství, č. 21/10 Práce VO - práce ve vnitřním obchodě, č. 22 Dos - doosídlování pohraničí, č. 23/1 Ceny M - maloobchodní ceny zboží a služeb, č. 23/2 Ceny V - velkoobchodní ceny v průmyslu a č. 23/3 Ceny N - nákupní ceny zemědělských výrobků;

3. doplňky a změny ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 - části zvláštní: č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů, č. 12/2 Dop DZ - závodová doprava, č. 12/3 Dop ČSAD - silniční doprava ČSAD a č. 20 Kádr - učni (bez JZD).

Předpis uvedený v bodě č. 1. obsahuje společná ustanovení pro sestavování a předkládání všech státních statistických výkazů na úseku práce. Předpisy uvedené v bodech č. 2. a 3. obsahují zejména seznam státních statistických výkazů na příslušných úsecích národního hospodářství, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání vykazujícími jednotkami.

Předpis uvedený v bodě č. 1. zrušil směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - část všeobecná B: č. 21/1 Práce všeob, které byly registrovány v částce č. 26/1965 Sbírky zákonů. Předpisy uvedené v bodě č. 2 zrušily

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 2/1 Prům - výroba v průmyslu, č. 2/2 Prům místní - výkony a práce v místním průmyslu a průmyslových družstvech, č. 3 Tech - rozvoj vědy a techniky, č. 4 Proj - průzkumné a projektové práce, č. 5 Iv - investiční výstavba, č. 6 Iv Byt - bytová výstavba, č. 7 Stav - stavebnictví, č. 8/2 Zem STS - činnost strojních a traktorových stanic, č. 12/4 Dop měst - městská doprava, č. 13 MTZ - MTZ, odbyt a výrobní kooperace, č. 14 VO - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 15 Ubyt - ubytovací zařízení, č. 16 Kom - výkony a práce v komunálních službách, č. 17 Byt - bytové hospodářství národních výborů, č. 18 Nem Úr - pracovní neschopnost a úrazovost, č. 19 SPS - strojní početní stanice a výpočtová střediska, č. 21/2 Práce Prům - práce v průmyslu, č. 21/3 Práce Geo - práce v geologickém průzkumu, č. 21/4 Práce Rozp - práce v rozpočtových organizacích, č. 21/5 Práce STS - práce ve strojních a traktorových stanicích, č. 21/6 Práce Zem - práce v zemědělských výrobních podnicích, č. 21/7 Práce Nák - práce v zemědělských nákupních podnicích, č. 21/8 Práce Les - práce v lesním hospodářství, č. 21/10 Práce VO - práce ve vnitřním obchodě a č. 22 Dos - doosídlení pohraničí, které byly registrovány v částce 26/1965 Sbírky zákonů,

- doplněk ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 č. 18 Nem Úr - "Pracovní neschopnost a úrazovost" (č. j. 33 783/65 z 14. 4. 1965) a výnos o čtvrtletním telefonickém hlášení o stavebních bytových družstvech vzor IV 7-04 (č. j. 35 055/65 z 24. 5. 1965), které byly registrovány v částce 42/1965 Sbírky zákonů.

Předpisy uvedené v bodě č. 3 doplnili a změnily uvedené směrnice, které byly registrovány v částce 26/1965 Sbírky zákonů.

Všechny předpisy uvedené v bodech č. 1.-3. nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1966, vydány byly v knižnici Ústřední komise lidové kontroly a statistiky "Směrnice a pokyny" a lze do nich nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů;

4. výnos o úpravě směrnic k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky (č. j. 30 392/66 z 13. 1. 1966).

Výnos upravuje

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 11 Nák - nákup zemědělských výrobků, č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů a č. 12/2 Dop DZ - závodová doprava, které byly registrovány v částce č. 26/1965 Sbírky zákonů,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - části zvláštní: č. 2 Prům - výroba v průmyslu (pouze slovenské vydání) a č. 16 MH-VD - výkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, registrované v bodě č. 2 tohoto oznámení,

- doplňky a změny ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 - části zvláštní: č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů a č. 22/2 Dop DZ - závodová doprava, registrované v bodě č. 3 tohoto oznámení.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1966 a byl uveřejněn v částce č. 2/1966 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky;

5. pokyny pro předkládání statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a souhrnných výkazů (tabelačních sestav a tištěných zpráv) Početnickou službou ministerstva vnitřního obchodu v roce 1966 - úsek: M 9/1 - vnitřní obchod a veřejné stravování (č. j. Vk 1081/66 z 1. 11. 1965);

6. pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1966 - úseky: M 1 - průmysl (č. j. Vk 1121/66 z 15. 11. 1965), M 2 - rozvoj vědy a techniky (č. j. Vk 1079/66 z 1. 11. 1965), M 3/1 - projektové práce (č. j. Vk 1094/66 z 3. 11. 1965), M 5/1 - lesní hospodářství (č. j. Vk 1099/66 z 5. 11. 1965), M 6/4 - závodová doprava plánovaná (č. j. Vk 1088/66 z 2. 11. 1965), M 6/6 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci (č. j. Vk 1090/66 z 2. 11. 1965), M 9/2 - cestovní ruch tuzemský (č. j. Vk 1082/66 z 1. 11. 1965), M 11/2 - bytové hospodářství socialistického sektoru za rok 1965 (č. j. Vk 1114/66 z 13. 11. 1965) a M 13 - práce - pracovníci, mzdy, učni (č. j. Vk 1136/66 z 22. 11. 1965);

7. pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami (oborovými ředitelstvími) v roce 1966 a doplněk k těmto pokynům - úsek: M 8 - materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace (č. j. Vk 1084/66 z 2. 11. 1965);

8. pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními a oborovými hospodářskými jednotkami v roce 1966 - úsek: M 4 - stavebnictví (č. j. Vk 1080/66 z 1. 11. 1965);

9. pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobně hospodářskými jednotkami v roce 1965 (a za rok 1965) - úsek: M 3/2 - Investiční výstavba (č. j. Vk 1134/66 z 22. 11. 1965);

10. pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů oborovými ředitelstvími v roce 1966 - úsek: M 14/2 - nákupní ceny ovoce a zeleniny (č. j. Vk 1175/66 z 11. 1. 1966);

11. pokyny pro předkládání sumářů z výrobních hospodářských jednotek těch ministerstev, u kterých je v roce 1966 zavedena centralizace zpracování státních statistických výkazů - úseky: M 1/1 - průmysl (č. j. Vk 1121/66 z 15. 11. 1965) a M 6/5 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci a závodová doprava plánovaná (č. j. Vk 1089/66 z 2. 11. 1965);

12. pokyny pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1966 - úsek: M 11/3 - bytové hospodářství socialistického sektoru za rok 1965 (č. j. Vk 1115/66 z 13. 11. 1965);

13. výnosy o prodloužení platnosti na rok 1966 pokynů pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1965 - úseky: M 5/2 - nákup zemědělských výrobků (z 20. 10. 1965) a M 11/5 - nemocenské pojištění zaměstnanců a členů výrobních družstev (č. j. 41 267-8/65 z 3. 12. 1965).

Předpis uvedený v bodě č. 5. obsahuje zejména seznam státních statistických výkazů (souhrnných výkazů, tabelačních sestav, tištěných zpráv) a cesty a lhůty jejich předkládání ústředními úřady a orgány a Početnickou službou ministerstva vnitřního obchodu. Předpisy uvedené v bode č. 6.-12. obsahují zejména seznam souhrnných statistických výkazů; u nichž nebyla v roce 1966 zavedena centralizace zpracování, vysvětlivky k nim a cesty a lhůty jejich předkládání ústředními úřady a orgány a seznam státních statistických výkazů, u nichž byla v roce 1966 zavedena centralizace zpracování, a cesty jejich předkládání výrobními hospodářskými jednotkami.

Výnosy uvedené v bodě č. 13. prodloužily platnost na rok 1966 uvedených předpisů, které byly registrovány v částce č. 26/1965 Sbírky zákonů.

Všechny předpisy uvedené v bodech č. 5.-13. nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1968 a lze do nich nahlédnout u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů.

Přesunout nahoru