Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c2/1966 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1966
Platnost od 31.01.1966
Účinnost od 14.12.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr dopravy vydal

dne 14. prosince 1965 výnos č. 38 281/65-21, kterým se provádějí některé úpravy příloh k vyhlášce ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb. o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů, uveřejněné ve Sbírce zákonů částka 20 ze dne 25. dubna 1962.

Uvedeným výnosem se provádějí následující úpravy:

- příloha č. 1 "Seznam příplatků za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí" se ruší;

- příloha č. 2 "Směrnice o úpravě pracovní doby pracovníků v silniční motorové dopravě" zůstává v platnosti jen do 30. 6. 1966; po tomto datu se ruší část II, z části III bod 5b a 6, část IV, V a VI;

- příloha č. 3 "Výnos ministra dopravy a spojů ze dne 17. dubna 1962, kterým se vydává řád pro prémiování řidičů a některých jiných pracovníků za hospodárný provoz silničních vozidel pro motorovou dopravu" se ruší;

- odměňování řidičů osobních vozidel: na základě usnesení SMK č. 2 z 3. února 1964 je možno rozšířit v odůvodněných případech paušální odměnu pro řidiče osobních vozidel za přesčasovou práci a dělené směny.

Plné znění výnosu bylo sděleno všem ústředním orgánům a úřadům dopisem ministra dopravy č. j. 38 281/65-21 ze dne 14. 12. 1965.

Přesunout nahoru