Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 99/1966 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Částka 44/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 12. prosince 1966,

kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:


§ 1

Zrušují se

1. vyhláška č. 2150/1946 Ú. l. I, o nejvyšším přípustném nájemném za stavební nářadí, ve znění vyhlášky č. 287/1947 Ú. l. I,

2. vyhláška č. 1020/1947 Ú. l. I, (878/1947 Ú. v. I) o poplatcích za odstřel zvěře,

3. vyhláška č. 687/1950 Ú. l. I, (644/1950 Ú. v. I) o tvoření prodejních cen Čs. státní pošty, národního podniku, za telefonní a jiná slaboproudá zařízení,

4. vyhláška č. 45/1951 Ú. l. I (67/1951 Ú. v. I), o tvoření cen opotřebených dílů motorových vozidel,

5. vyhláška č. 119/1952 Ú. l. (153/1952 Ú. v.), kterou se vydávají směrnice pro používání elektrické energie, ve znění vyhlášky č. 269/1952 Ú. l. (317/1952 Ú. v.),

6. vyhláška č. 142/1953 Ú. l. (180/1953 Ú. v.), o změně autobusového tarifu pro dopravu osob,

7. vyhláška č. 150/1953 Ú. l. (187/1953 Ú. v.), o státních maloobchodních cenách potravin a průmyslového zboží,

8. vyhláška č. 342/1953 Ú. l. (389/1953 Ú. v.), o trzích na plemenná zvířata,

9. § 4 vyhlášky č. 58/1954 Ú. l. (78/1954 Ú. v.), o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ve znění vyhlášky č. 74/1960 Sb.,

10. vyhláška č. 163/1954 Ú. l. (189/1954 Ú. v.), kterou se vydávají všeobecné předpisy o cenících maloobchodních cen zboží a o cenících služeb a výkonů,

11. vyhláška č. 138/1955 Ú. l. (Ú. v.), o úplatách za práce STS při ochraně rostlin, ve znění vyhlášky č. 98/1958 Ú. l.,

12. vyhláška č. 168/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se zavádějí jednotná provozní pravidla pro elektrárny a sítě,

13. vyhláška č. 231/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se stanoví ceny pro prodej plynů soukromým odběratelům,

14. vyhláška č. 254/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a teplem,

15. vyhláška č. 176/1957 Ú. l. (Ú. v.), o cenách chytané živé zvěře určené k dalšímu chovu,

16. vyhláška č. 42/1958 Ú. l. (Ú. v.), kterou se stanoví ceny topných plynů pro podniky, organizace a zařízení socialistického sektoru,

17. vyhláška č. 41/1959 Ú. l. (Ú. v.), o majetkových sankcích a náhradě škody pro opožděné uvedení dovezených strojů do provozu,

18. vyhláška č. 198/1959 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vyhlašují úplaty za strojové zemědělské práce prováděné STS,

19. vyhláška č. 1/1960 Sb., kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny,

20. vyhláška č. 86/1960 Sb., o řízení rozvoje oboru technických plynů,

21. § 2 a § 5 vyhlášky č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody,

22. vyhláška č. 89/1960 Sb., o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů,

23. vyhláška č. 130/1960 Sb., o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky,

24. § 8 až 14 vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory,

25. pokyny ministerstva všeobecného strojírenství pro tvorbu cen ojetých jednostopých i dvoustopých osobních a užitkových motorových vozidel a autobusů - reg. v částce 1/1962 Sb. a v částce 17/1963 Sb.,

26. tarif pro přepravu a výkony zvířecími potahy, vydaný ministerstvem dopravy - reg. v částce 22/1963 Sb.,

27. zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, uveřejněné pod č. 19/1965 Sb.


§ 2

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru