Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1966 Sb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

Částka 31/1966
Platnost od 30.09.1966
Účinnost od 01.10.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Předsedy vlády

ze dne 24. září 1966

o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanovila:


(1) Dnem 1. října 1966 se zrušují, s výjimkou předpisů a opatření uvedených v odstavci 2,

a) všechny směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy vydané do 31. prosince 1965 v oborech působnosti Státní plánovací komise, Státní komise pro techniku, Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, ministerstev financí, hornictví, chemického průmyslu, těžkého průmyslu, spotřebního průmyslu, potravinářského průmyslu, stavebnictví, vnitřního obchodu a zahraničního obchodu, Ústřední správy energetiky a Ústřední správy vodního hospodářství, a dále též v oborech působnosti ministerstev zdravotnictví a školství a kultury, pokud jde o jim podřízené hospodářské organizace, a v oboru působnosti ministerstva vnitra, pokud jde o odvětví místního hospodářství a všeobecnou vnitřní správu národních výborů;

b) všechna opatření uvedená do 31. prosince 1964 ve Sbírce směrnic pro národní výbory.

(2) Nezrušují se

a) směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy orgánů uvedených v odstavci 1 písm. a),

1. které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo v Úředním listě (Úředním věstníku) anebo jejichž vydání bylo ve Sbírce zákonů oznámeno,

2. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy, které upravují poskytování ochranných oděvů, obuvi, pomůcek, stejnokrojů a vybavování společenských zařízení,

3. mzdové,

4. o účetnictví, z oboru statistiky ty, které upravují její výkon pouze pro rok 1966, a předpisy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky platící pouze pro soustavu orgánů lidové kontroly,

5. kterými byly vydány technické normy,

6. které obsahují utajované skutečnosti,

7. které byly po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády ponechány v platnosti a jsou uvedeny v oznámení v této částce Sbírky zákonů;

b) opatření uvedená ve Sbírce směrnic pro národní výbory před 1. lednem 1965, která byla po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády ponechána v platnosti a jsou uvedena v částce 9/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.


Ing. Šimůnek v. r.

Přesunout nahoru