Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 7/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

Částka 3/1966
Platnost od 16.02.1966
Účinnost od 16.02.1966
Zrušeno k 29.04.1968 (172/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

7

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 2. února 1966

o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa

Se zřetelem k tomu, že ústřední výbor Komunistické strany Československa změnil dosavadní "Vysokou stranickou školu - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa" na Vysokou školu politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa a přijal zásady její další práce, předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa je vysokou školou universitního směru, jejíž absolventi mají postavení absolventů ostatních vysokých škol.

(2) Vysokou školu politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa řídí ústřední výbor Komunistické strany Československa.

§ 2

Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa má oprávnění udělovat vědecké hodnosti podle zákona č. 53/1964 Sb. o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti.


§ 3

Zákonné opatření č. 86/1961 Sb. o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa se zrušuje.


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru