Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 54/1966 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.

Částka 20/1966
Platnost od 19.07.1966
Účinnost od 01.09.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. července 1966,

jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:


Článek 1

Vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb., se mění takto:

§ 8 zní:

Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského oddělení kterékoliv nemocnice s poliklinikou v okrese, kde má trvalý pobyt, popřípadě kde je sídlo jejího pracoviště nebo školy, kterou navštěvuje a sdělí mu důvod své žádosti. Není-li v okrese nemocnice s poliklinikou, obrátí se na přednostu ženského oddělení polikliniky.


Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1966.


Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru