Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1966 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací

Částka 14/1966
Platnost od 20.06.1966
Účinnost od 01.07.1966
Zrušeno k 01.05.1990 (106/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 6. června 1966

o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 19 písm. b) zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži:


§ 1

Místní příslušnost krajské státní arbitráže se řídí sídlem odštěpného závodu organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost, týkající se tohoto odštěpného závodu.

§ 2

1. Jestliže se na tom organizace dohodnou, řídí se místní příslušnost krajské státní arbitráže místem, kde je vedení závodu nebo jiné organizační složky (dále jen "závod") organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost týkající se závodu. Taková dohoda se může vztahovat na jednotlivý spor nebo i na spory určitého druhu, popř. na všechny spory týkající se zúčastněných závodů.

2. Žadatel je povinen v arbitrážní žádosti uvést, že příslušnost krajské státní arbitráže pro rozhodnutí sporu odpovídá uzavřené dohodě.

3. Odvolání dohody kteroukoli organizací je účinné jen pokud arbitrážní žádost nebyla krajské státní arbitráži dosud odeslána.

§ 3

Tato vyhláška se nevztahuje na arbitrážní spory, v nichž arbitrážní řízení bylo zahájeno před počátkem její účinnosti.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: dr. Dohnal v. r.

Přesunout nahoru