Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 37/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

Částka 14/1966
Platnost od 20.06.1966
Účinnost od 20.06.1966
Zrušeno k 18.01.1967 (1/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 9. června 1966,

kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Článek I

Zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů, se doplňuje takto:

Za ustanovení § 4 se vkládá § 4a tohoto znění:

"§ 4a

(1) V oboru vodního hospodářství působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství v čele s předsedou. Komisi zřídí a její organizaci a působnost vymezí Slovenská národní rada zákonem.

(2) Předseda Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství plní svěřené úkoly v mezích pravomoci Slovenské národní rady. Další úkoly v oboru vodního hospodářství na Slovensku plní v rozsahu určeném vládou."


Článek II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru