Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 36/1966 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy

Částka 14/1966
Platnost od 20.06.1966
Účinnost od 20.06.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

36.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 9. června 1966,

kterým se zrušují některé právní předpisy

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Zrušují se

1. dekret presidenta republiky č. 77/1945 Sb., o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky v železniční dopravě;

2. dekret presidenta republiky č. 78/1945 Sb., o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků;

3. dekret presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby;

4. dekret presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství;

5. zákon č. 147/1945 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku;

6. zákon č. 203/1948 Sb., o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby;

7. zákon č. 274/1948 Sb., jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska;

8. zákon č. 313/1948 Sb., o vázaných stavebninách a jejich přídělu;

9. vládní nařízení č. 9/1953 Sb., o hlavních energeticích;

10. ustanovení § 1 až 10, 12 a 13 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru.

(2) Pro organizace s hmotnou zainteresovaností podle části třetí vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, neplatí zákon č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících.


§ 2

Vyžaduje-li to zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, vláda zruší nebo změní na základě tohoto zákonného opatření předpisy vydané ústředními orgány státní správy.

§ 3

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru