Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925

Částka 13/1966
Platnost od 14.06.1966
Účinnost od 24.03.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. dubna 1966

o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925


Dne 29. července 1965 byl ve Varšavě podepsán Protokol mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 24. března 1966, kdy podle svého článku 2 vstoupil Protokol v platnost. Tímto dnem pozbývá platnost Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925 (č. 175/1926 Sb.) a Smlouva mezi Republikou Československou a Republikou Polskou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925 (č. 254/1925 Sb.).


České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


David v. r.


PROTOKOL

mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925

President Československé socialistické republiky a státní rada Polské lidové republiky se dohodli na následujícím usnesení:

Článek 1

Platnost pozbývají:

1. Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925.

2. Smlouva mezi republikou Československou a Republikou Polskou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925.

Článek 2

Tento Protokol podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost v den výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Sepsáno ve Varšavě, dne 29. července 1965, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Z plné moci presidenta Československé socialistické republiky

O. Jeleň v. r.

Z plné moci Státní rady Polské lidové republiky

M. Naszkowski v. r.

Přesunout nahoru